นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
2 19:30 - 00:00 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอุดม ระวิวรรณ
รายละเอียด : บิดาของนางนวลน้อย ศรีฟ้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวพิลาศลักษณ์ ระวิวรรณ พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา
สถานที่ : ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา