นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมชัั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 19:30 - 00:00 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาของข้าราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา (ท่าน ผวจ.เป็นเจ้าภาพฯ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา