นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมรับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม "กินแหลก แหวกทะเล หาดนางทอง เขาหลัก จ.พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหาดนางทอง เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า