นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
รายละเอียด : - การแต่งกาย : สวมเสื้อราชประชานุเคราะห์
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา