นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบ
สถานที่ : ณ วัดบางเสียด ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ การจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบ (ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : รอง ผวจ.พังงา (1) ลงนัดเข้าร่วม
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา