นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานพิธีฌาปนกิจศพนักท่องเที่ยวจีน (Miss Wang Qi)
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดนิคมสโมสร (วัดบางคลี) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา