นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา