นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 ร่วมให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และรับประทานอาหารเย็น
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา