นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 อบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี