นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา