นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:09 - 00:00 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ครั้่งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา