นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
2 13:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสร้างความตระหนักจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน(ในพื้นที่จังหวัดพังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสายรุ้ง โรงแรมบริษาบีช แอนด์ สปา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา