นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัยหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา