นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา