นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการซ่อมบำรุงและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งบ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมออกตรวจ ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เทศกาลสงกรานต์ ปี 61
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานีขนส่งจังหวัดพังงา (บขส.แห่่งใหม่, ท่าเรือพังงาเบย์, ท่าเรือสุระกุล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา