นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิยัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมืองพังงา
2 10:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพื้นที่บริการงานด้านวิชาชีพ (วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2)
4 14:00 - 00:00 - ออกตรวจประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา, ท่าเรือพังงาเบย์ และท่าเรือสุระกุล