นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานในพิธีสรงน้ำรูปหล่อและวางศิลาฤกษ์ศาลาหลวงพ่อแช่ม
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดบางทรายน้อย (วัดเก่าหลวงพ่อแช่ม) อ.ทับปุด จ.พังงา