นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อ.คุระบุรี, อ.ตะกั่วป่า, อ.กะปง