นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติและร่วมสรงน้ำรูปหล่อและร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาหลวงพ่อแช่ม
รายละเอียด : -
สถานที่ : อนุสรณ์สถานถิ่นกำเนิดหลวงพ่อแช่ม