นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:50 - 00:00 ประธานในพิธีจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนข้าวดอกข่า ม.5 (ตรงข้ามเรือตรวจการณ์ 813) ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา