นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:50 - 00:00 ร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา