นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:50 - 00:00 ร่วมงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลางกรานต์ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น2 อ.เมืองฯ จ.พังงา