นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 - ร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าสนง.เทศบาลเมืองพังงา