นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 17 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ปฎิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -