นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 17 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมการทดสอบระบบและแนะนำการใช้งานดูแลบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ของศูนย์ราชการฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 17:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 และงานครบรอบวันเกิดอายุ 57 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณบ้านนายกอ้อน 97 หมู่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา