นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 18 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณซุ้มด้านหน้า สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอ/ขอคำแนะนำในการจัดโครงการ อันดามัน อ่าวไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา