นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:15 - 00:00 ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ม.4 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ี้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ อบต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา