นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน(กลุ่มภาคใต้ตอนบน) ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 220 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ