นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา