นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 16:00 - 00:00 ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา