นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี รร.ภูงา อ.เมือง จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ VCS
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา
3 17:00 - 00:00 ประธานในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "ส่งมัจฉาสู่สายชล ถวายพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน"
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือโคกไคร หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา