นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 25 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5 18:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงาน 121 ปี ใต้ร่มพระบารมี วิถีทับปุด"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทับปุด