นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 25 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:40 - 00:00 ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน อ.เมือง จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชุมชน(พังงาเมืองปลอดภัย) กิจกรรมฝึกอบรม พนักงานฝ่ายปกครอง/อส./ชรบ. เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : อะเกน แอท คลองงา รีสอร์ท ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ก.จ.จ.พังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา