นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ต้อนรับฯพณฯ Mrs.Ma Cuihong ท่านรองกงสุลใหญ่ของสำนักงานกงสุลจีนที่ประจำจังหวัดภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เดินทางมาเยือนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการร่วมคิด ร่วมทำ กิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะชุมชน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไฝ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานเปิดและร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจทำความสะอาด ลบรอบขีดเขียนภายในถ้ำนาค เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถ้ำนาค บ้านเขาเปาะ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4 16:00 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการสิบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา