นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ต้อนรับการมาตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประชุมคลีนิคเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น2
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา