นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 4 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนอำเภอเกาะยาว (ภูเขาไม้)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา