นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 12:00 ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
รายละเอียด : -
สถานที่ : สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือพังงา ทัพภาคที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา