นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูขจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้อง 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา