นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรม วันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง