นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:00 ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา และเปิดงาน "บุญสานรัก สะพานวัฒนธรรม ๒ เมือง ลือเลื่องคุณธรรม"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสะพานสารสิน บ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา