นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 โครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดนิโครธาราม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา