นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมกรณีราษฎรขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น2 สนง.คุมประพฤติจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการและงบประมาณของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา