นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารศาลาเข้าช้าง ต. ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา