นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 -ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -