นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมเป็นแขกรับเชิญในการบันทึกรายการ "นารีกระจ่าง"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตลาดเก่า อ.ตะกั่วป่า