นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561)
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดคีรีวงศ์ (วัดถ้ำโกบ) หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา