นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดคีรีวงก์ (วัดถ้ำโกบ) ม.3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด