นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 เข้าเฝ้ารับเสด็จ และเข้าประชุมสามัญประจำปี 2561 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสงนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร