นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 14:30 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ รมว.สาธารณสุข
รายละเอียด : พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก และซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติ จังหวัดพังงา
สถานที่ : ณ ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 กล่าวรายงานการซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติจังหวัดพังงา
รายละเอียด : ้-
สถานที่ : ณ โรงแรม ลาฟลอรา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา