นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก "Andaman Hub Medical Network" และซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 พบปะคณะกรรมการสาขาสมาคมผู้สูงอายุสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ภาคใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ้ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา